Eugene Ionesco (1912-1994)

Eugene Ionesco
Sont-ils beaux?
1984
Lithografie
Beeld: 28 x 28 cm
Papier: 28 x 28 cm
Oplage: ongenummerd
Verkoopprijs op aanvraag
Price on request
terug
© Art & Identity
Voltastraat 1-D | 6716 AJ Ede | Postbus 4123 | 6710 EC Ede | T (0318) 438909