Wim Jonkman (1947)

Wim Jonkman
Reciprook
1982
Lithografie
Beeld: 52 x 39,5 cm
Papier: 65 x 50 cm
Oplage: 100
Verkoopprijs op aanvraag
Price on request

 
terug
© Art & Identity
Voltastraat 1-D | 6716 AJ Ede | Postbus 4123 | 6710 EC Ede | T (0318) 438909