Inleiding


Ruud Visschedijk

directeur van het Nederlands
fotomuseum te Rotterdam.

Vlnr: Ruud Visschedijk Robert Eekhof, Bries Heijnen, Ruud-Jan Kokke en Hans den Hollander
Dames en heren,


Het is misschien wat merkwaardig dat ik hier sta om de start van Art & Identity luister bij te zetten. Als directeur van het Nederlands fotomuseum vertegenwoordig ik immers niet de traditionele, gevestigde kunstwereld, maar de jongste loot aan de kunststam, de fotografie. Ik het beschouw het dan ook als een artistiek statement van Art & Identity om de fotografie een prominente plaats te geven in hun kunstbemiddelingsactiviteiten.

Lange tijd werd de fotografie namelijk niet beschouwd als een volwaardig lid van de familie der kunsten. Het was veeleer een ondergeschoven kindje, een bastaard. Nederland spande daarin wel de kroon. Tot voor enkele jaren geleden kon je maar mondjesmaat fotografie bekijken in Nederland. Af en toe in een galerie, soms in een hoekje van een kunstmuseum. Maar veel had het allemaal niet om het lijf. De fotografie en met name de artistieke tak van de fotografie was zo goed als onzichtbaar.
De laatste jaren is er veel veranderd. Kunstverzamelaars hebben zich op de fotografie gestort. De marktprijzen voor foto’s zijn explosief gestegen en Nederland heeft met fotografen als Rineke Dijkstra, Erwin Olaf en Inez van Lamsweerde zijn eigen sterren, waar het land trots op is. Fotografie is zichtbaar geworden, fotografie is toonbaar geworden, fotografie is hip. Inmiddels zijn de fotografiemusea als paddestoelen uit de grond verrezen en ook het publiek lijkt de fotografie omarmd te hebben.

Logisch dus dat een bedrijf als Art & Identity een prominente plaats inruimt voor de fotografie. Logisch ook om mij hier vanmiddag uit te nodigen. Maar er is meer. En daarvoor moet ik u iets vertellen over het Nederlands fotomuseum. Het fotomuseum is nog maar drie maanden oud en we zijn gevestigd in Rotterdam. We organiseren tentoonstellingen, zoals onlangs een expositie over de Watersnoodramp en nu een Foto Biënnale waarin we de grenzen van de fotografie, haar relatie met beeldende kunst, nieuwe media en film verkennen. Maar daarnaast beschikken we ook over een enorm archief, een archief met meer dan drie miljoen negatieven, waarin de ontwikkeling van de fotografie van de laatste 80 jaar ligt opgeslagen. Met fotografen als Piet Zwart en Paul Schuitema, Ed van der Elsken en Cas Oorthuys, om er maar een paar te noemen. Het Nederlands fotomuseum heeft, met andere woorden, een belangrijk deel van het Nederlandse fotografisch erfgoed in huis, in beheer gegeven door de erfgenamen van zo’n 90 Nederlandse fotografen. We zijn op dit ogenblik aan het onderzoeken hoe we dit erfgoed kunnen aanbieden en één van de mogelijkheden die we onderzoeken is de verkoop van foto’s te laten verlopen via bemiddelingsbureau’s, waarvoor Art & Identity één van de zeer serieuze kandidaten is. Het ligt dan ook in de lijn van de verwachting dat u binnenkort bij hen foto’s van het Nederlands fotomuseum kunt bestellen.
De laatste reden dat ik hier sta, is wel de belangrijkste. Het is een meer persoonlijke reden, want met de motor achter Art & Identity, Robert Eekhof, ben ik al jaren bevriend. Twintig jaar geleden werkten we samen aan een ander bastaardkind onder de kunsten, de film. We organiseerden festivals, schreven catalogie en we deden alles om de cinema in de vaart der volkeren omhoog te stoten. En ik moet zeggen dat we daar aardig in zijn geslaagd. Robert ken ik als een gepassioneerde en toegewijde doordouwer en als hij en zijn collega’s de zaken op dezelfde manier aanpakken als wij destijds, dan wordt Art & Identity een prachtbedrijf. Ik hoop dat u het met mij eens gaat zijn en ik wens hen het allerbeste toe.

Dank u voor uw aandacht
VOOR MEER INFO:
info@art-and-identity.nl
© Art & Identity
Voltastraat 1-D | 6716 AJ Ede | T (0318) 438909